Radtrak²®

Radonmätning från Sveriges största
oberoende laboratorium.
Snabb leverans och kort analystid.
Ackrediterat av SWEDAC och godkänt av Strålsäkerhetsmyndigheten.

 

Vi tänker på dig
och på miljön.

Många avlider i lungcancer orsakat av radon.
I trafiken avlider ungefär hälften så många.

 

Komplett radonmätning

Detta paket ger dig snabbt en indikation på radonhalten, 2 månader
senare även ett tillförlitligt godkänt årsmedelvärde av radonhalten.

Snabb leverans och kort analystid.
Ackrediterat av SWEDAC och godkänt av Strålsäkerhetsmyndigheten.

 

Rapidos®

Snabb radonmätning på bara 10 dagar.
Snabb leverans och kort analystid.
Ackrediterat av SWEDAC och godkänt av Strålsäkerhetsmyndigheten.

1
1

Radonmätning i villa

Radtrak2® – En dosa för tillförlitlig
långtidsmätning av radon som ger ett
korrekt årsmedelvärde.

Snabb radonmätning

Rapidos® – En dosa för rådgivande
resultat på 10 dagar. Bör följas upp
med en långtidsmätning
med Radtrak2®.

Radonmätning i lägenheter

Radtrak2® – En dosa för tillförlitlig
långtidsmätning av radon som
ger ett korrekt årsmedelvärde.

Snabbmätning i lägenheter

Rapidos® – En dosa för rådgivande
resultat på 10 dagar. Bör följas upp
med en långtidsmätning
med Radtrak2®.

Mätning av radon med radondosa från Sveriges ledande laboratorium

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när ämnet Uran238 sönderfaller. Enligt World Health Organization, WHO, är 3%-14% av alla lungcancerfall orsakade av radon. Risken varierar beroende på var man bor. Mer information om Stockholm, Göteborg och Uppsala hittar du på våra lokala sidor. SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige, räknar med att ca 500 lungcancerfall per år orsakas av radon från svenska bostäder. Bor eller arbetar man i en fastighet med hög radonhalt, det vill säga en radonhalt som överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3, löper man större risk för att drabbas. Därför ska man mäta radon i sin bostad och arbetsplats.

Landauer Nordic AB är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och arbetsplatser. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Genom att använda våra radondosor, även kallade radondetektorer, kan du enkelt och med hög noggrannhet få ett svar på vilken radonhalt du har i din bostad eller på arbetsplatsen. Det enda som krävs för att mäta är att vi skickar radondosor till dig, som du sedan placerar ut enligt medföljande instruktion. Sedan loggar du in på vår hemsida och anger när mätperioden startades respektive avslutades och skickar sedan tillbaka dina radonmätare kostnadsfritt till vårt laboratorium som gör analysen och ger dig ett resultat på radonhalten.

Vårt företag med rötter i universitets- och forskarvärlden har mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft med hjälp av våra radondetektorer Radtrak2®, Rapidos® och Duotrak®. Vi placerar oss alltid mycket högt upp i internationella jämförelsetester.