Radtrak²®

Radonmätning från Sveriges största
oberoende laboratorium.

 

Vi tänker på dig
och på miljön.

Många avlider i lungcancer orsakat av radon.
I trafiken avlider ungefär hälften så många.

 

Rapidos®

Snabb radonmätning på bara 10 dagar.

1
1

Radonmätning i villa

Radtrak2® – En tillförlitlig långtidsmätning av radon som ger ett korrekt årsmedelvärde.

Snabb radonmätning

Rapidos® – Ett rådgivande resultat på 10 dagar. Bör följas upp med en långtidsmätning med Radtrak2®.

Inspektion av radon

Kommer radonet kanske från byggnadsmaterialet, en golvbrunn, golvsockel eller från sprickor i grunden?

Kontroll av dricksvatten

Dricksvattnet kan bidra till en högre radonhalt i hemmet när du duschar och tvättar.

Landauer Nordic AB

Landauer Nordic AB är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och arbetsplatser. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Genom att använda våra radondetektorer kan du enkelt och med hög noggrannhet få ett svar på vilken radonhalt du har i din bostad eller på arbetsplatsen. Det enda som krävs för att mäta är att vi skickar radondetektorer till dig, som du sedan placerar ut enligt medföljande instruktion. Sedan loggar du in på vår hemsida och anger när mätperioden startades respektive avslutades och skickar sedan tillbaka detektorerna kostnadsfritt till vårt laboratorium som gör analysen och ger dig ett resultat på radonhalten.

Vårt företag med rötter i universitets- och forskarvärlden har mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft med hjälp av våra detektorer Radtrak2®, Rapidos® och Duotrak®. Vi placerar oss alltid mycket högt upp i internationella jämförelsetester.