Mät radon nu!

Över 3 000 000 levererade radondosor
• Sveriges ledande oberoende laboratorium
• Unik produktportfölj ger dig möjlighet att mäta radon året runt
• Godkända av SWEDAC och Strålsäkerhetsmyndigheten
• Korta leveranstider och snabba resultat

 

Vi tänker på dig
och på miljön.

Många avlider i lungcancer orsakat av radon.
I trafiken avlider ungefär hälften så många.

1
1

Radonmätning i villa

Rapidos® – Världens mest nogranna korttidsmätning.

Arbetsplatsmätning

Har ni mätt radon på
er arbetsplats?

Radonmätning i lägenheter

Rapidos® – Dosor som ger
resultat på 10 dagar.

Radonmätning av vatten

Vår radontäta glasflaska fylls med dricksvatten som sedan skickas till oss.

Mätning av radon med radondosor från Sveriges ledande laboratorium

Med över 3 miljoner levererade radondosor och med försäljning i fler än 50 länder så är vårt laboratorium i Uppsala världsledande.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när ämnet Uran238 sönderfaller. Enligt World Health Organization, WHO, är 3%-14% av alla lungcancerfall orsakade av radon. Risken varierar beroende på var man bor. Mer information om Stockholm, Göteborg och Uppsala hittar du på våra lokala sidor. SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige, räknar med att ca 500 lungcancerfall per år orsakas av radon från svenska bostäder. Bor eller arbetar man i en fastighet med hög radonhalt, det vill säga en radonhalt som överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3, löper man större risk för att drabbas. Därför ska man mäta radon i sin bostad och arbetsplats.

Vilka är vi?

Landauer Nordic AB är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och arbetsplatser. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Genom att använda våra radondosor, även kallade radondetektorer, kan du enkelt och med hög noggrannhet få ett svar på vilken radonhalt du har i din bostad eller på arbetsplatsen. Det enda som krävs för att mäta är att vi skickar radondosor till dig, som du sedan placerar ut enligt medföljande instruktion. Sedan loggar du in på vår hemsida och anger när mätperioden startades respektive avslutades och skickar sedan tillbaka dina radonmätare kostnadsfritt till vårt laboratorium som gör analysen och ger dig ett resultat på radonhalten.

Vårt företag med rötter i universitets- och forskarvärlden har mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft med hjälp av våra radondetektorer Radtrak2®, Rapidos® och Duotrak®. Vi placerar oss alltid mycket högt upp i internationella jämförelsetester.

Gör en radonmätning – Din väg till en radonfri miljö startar här!

Du är endast tre enkla steg från att mäta upp radonhalten i ditt hem eller arbetsplats.
1. Du beställer mätningen från oss och vi skickar radondosorna direkt till dig.
2. Du placerar ut dosorna efter anvisningarna som följer med och sedan registrerar du mätning på vår hemsida.
3. När mätningen avslutats skickar du tillbaka dosorna och efter en vecka skickar vi en ackrediterad analysrapport.