Beställ radonmätning     Instrument    Förlorat er blankett eller svarspost?     Logga in på mina sidor                                  
Om radon

Radon är en gas som bildas naturligt när ämnet Uran 238 sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. De fastnar i våra luftvägar vid inandning. När detta sönderfall sker avges strålning från radondöttrarna, som kan skada cellerna i våra luftvägar och lungor. I värsta fall kan de orsaka cancer.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, räknar med att 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Riksdagen har antagit två mål för radon. Radonhalten i skolor och förskolor ska vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2010, och radonhalten i bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2020.
 

Tradition & kvalitet

Landauer Nordic AB är ett företag med rötter i universitets- och forskarvärlden som erbjuder kvalificerade mät- och konsulttjänster inom områdena radon och persondosimetri. Vi utför även cesiumkontroller av bl.a. livsmedel. Våra mätmetoder för radon är ackrediterade av Swedac,  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, och de är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten.